Skip to main content

Evoluirati značenje

šta znači Evoluirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Evoluirati (latinski evolvere,od francuske reči: evoluer) razvijati se (od nižega višemu, od prostoga složenom itd.);figurativno: napredovati.

Reč Evoluirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. еволвере, фр. еволуер) развијати се (од нижега вишему, од простога сложеном итд.); фиг. напредовати.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e