Skip to main content

Ferijalni značenje

šta znači Ferijalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferijalni (latinski ferialis) raspusni, odmorski koji se tiče raspusta, koji pada o raspu-stu; ferijalne kolonije zajednička letovanja školske omladine za vreme letnjeg raspusta u klimatski zdravim krajevima ili na moru; ferijalni kurs tečaj u vreme letnjeg raspusta (za učenje ili usavrša-vanje u čemu).

Reč Ferijalni napisana unazad: ferijalni i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фериалис) распусни, одморски који се тиче распуста, који пада о распу-сту; феријалне колоније заједничка летовања школске омладине за време летњег распуста у климатски здравим крајевима или на мору; феријални курс течај у време летњег распуста (за учење или усаврша-вање у чему).

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f