Skip to main content

Fermentograf značenje

šta znači Fermentograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Fermentograf (latinski fermentum kvasac, od grčke reči: grapho opisujem) aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna.

Reč Fermentograf napisana unazad: fermentograf i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ферментум квасац, грч. грапхо описујем) апарати за одређивање способности врења код брашна.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f