Skip to main content

Fermentabilan značenje

šta znači Fermentabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Fermentabilan (od latinske reči: fermentabilis)hemija: previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv.

Reč Fermentabilan napisana unazad: fermentabilan i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. ферментабилис) хем. превирљив, који може да превире, да кисне, ускишњив.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f