Skip to main content

Fiteumakola značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyteuma sad, posađene drvo, posađen grm, kolla lepak) biljni lepak, biljno tutkalo.

Reč Fiteumakola napisana unazad: alokamuetif i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтеума сад, посађене дрво, посађен грм, колла лепак) биљни лепак, биљно туткало.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f