Skip to main content

Fitotrofija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, trophe ishrana, hrana) ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka.

Reč Fitotrofija napisana unazad: ajifortotif i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, тропхе исхрана, храна) исхрањивање биљака, неговање биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f