Skip to main content

Fitohemija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, hemija) nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka.

Reč Fitohemija napisana unazad: ajimehotif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, хемија) наука о хемијским материјама које се добивају из биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f