Skip to main content

Fiturgija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, ergon posao, delo, rad) nauka o zasađivanju biljaka

Reč Fiturgija napisana unazad: ajigrutif i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, ергон посао, дело, рад) наука о засађивању биљака

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f