Skip to main content

Fitocenoza značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, koinos zajednički) vot. biljna zajednica (zajednica biljaka).

Reč Fitocenoza napisana unazad: azonecotif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, коинос заједнички) вот. биљна заједница (заједница биљака).

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f