Skip to main content

Fitobiologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, blos život, logf a nauka) nauka o životu (biologija) biljaka.

Reč Fitobiologija napisana unazad: ajigoloibotif i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, блос живот, логф а наука) наука о животу (биологија) биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f