Skip to main content

Fitoekologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, oikos okolina, sredina, kuća, logfa nauka) bat. botaničke disciplina koja proučava odnose biljaka i biljnih zajednica prema spoljašn>oj sredini, kao i uzajamne odnose biljaka i biljaka i drugih organizama.

Reč Fitoekologija napisana unazad: ajigolokeotif i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, оикос околина, средина, кућа, логфа наука) бат. ботаничке дисциплина која проучава односе бил>ака и биљних заједница према спол>ашн>ој средини, као и узајамне односе биљака и биљака и других организама.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f