Skip to main content

Fitogeničan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, gen- koren od gignesthai postati) koji je postao od biljaka, biljnog porekla.

Reč Fitogeničan napisana unazad: načinegotif i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, ген- корен од гигнестхаи постати) који је постао од биљака, биљног порекла.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f