Skip to main content

Fitogeografija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, geographia) nauka o rasprostranjenosti biljaka na Zemlji, biljna geografija.

Reč Fitogeografija napisana unazad: ajifargoegotif i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, геограпхиа) наука о распрострањености биљака на Земљи, биљна географија.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f