Skip to main content

Fitoglifi značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, glypho dubem, režem) pl. kamenje sa otiscima biljaka.

Reč Fitoglifi napisana unazad: ifilgotif i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, глyпхо дубем, режем) пл. камење са отисцима биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f