Skip to main content

Fitognomonika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, gnomonikos uvidan, shvatljiv) poznavanje biljaka i njihove vrednosti prema njihovoj spoljašnjosti i njihovom izgledu.

Reč Fitognomonika napisana unazad: akinomongotif i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, гномоникос увидан, схватљив) познавање биљака и њихове вредности према њиховој спољашњости и њиховом изгледу.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f