Skip to main content

Fitograf značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, grapho opisujem) opisivalac bilja.

Reč Fitograf napisana unazad: fargotif i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, грапхо описујем) описивалац биља.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f