Skip to main content

Fitologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, logia nauka) opisivanje bilja, nauka o bilju, = botanika.

Reč Fitologija napisana unazad: ajigolotif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, логиа наука) описивање биља, наука о биљу, = ботаника.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f