Skip to main content

Fitopatologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, pathos bolest, logia nauka) nauka o bolestima i uzrocima bolesti biljaka.

Reč Fitopatologija napisana unazad: ajigolotapotif i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, патхос болест, логиа наука) наука о болестима и узроцима болести биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f