Skip to main content

Fitoterapija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, therapeia nego-vanje, lečenje) lečenje biljaka, biljno le-karstvo.

Reč Fitoterapija napisana unazad: ajiparetotif i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, тхерапеиа него-вање, лечење) лечење биљака, биљно ле-карство.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f