Skip to main content

Fitotipoliš značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, typos otisak, lithos kamen) otisci biljaka na kamenju.

Reč Fitotipoliš napisana unazad: šilopitotif i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, тyпос отисак, литхос камен) отисци биљака на камењу.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f