Skip to main content

Fitozoe značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, zoon životinja) pl.zoologija: biljke-životinje.

Reč Fitozoe napisana unazad: eozotif i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, зоон животиња) пл. зоол. биљке-животиње.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f