Skip to main content

Fosfati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phosph6ros koji nosi svetlost, svetlonosan, koji donosi svetlost)hemija: soli fosforne kiseline.

Reč Fosfati napisana unazad: itafsof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоспх6рос који носи светлост, светлоносан, који доноси светлост) хем. соли фосфорне киселине.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f