Skip to main content

Fosforna bronza značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči legura (slitina) bakra, kalaja i fosfora (služi za izradu delova vatrenog oružja, nakita, otpornih ma-šinskih delova itd.).

Reč Fosforna bronza napisana unazad: aznorb anrofsof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: легура (слитина) бакра, калаја и фосфора (служи за израду делова ватреног оружја, накита, отпорних ма-шинских делова итд.).

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f