Skip to main content

Fosforno ulje značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje.

Reč Fosforno ulje napisana unazad: ejlu onrofsof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: фосфор растворен у бадемо-вом уљу, средство за утрљавање.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f