Skip to main content

Fosforoskop značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phosphoros svetlonosan, skopeo posmatram) aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija.

Reč Fosforoskop napisana unazad: poksorofsof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоспхорос светлоносан, скопео посматрам) апарат помоћу кога се може видети и веома слаба фосфоресценција.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f