Skip to main content

Fosforna kiselina značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom.

Reč Fosforna kiselina napisana unazad: anilesik anrofsof i sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: хем. киселина која се добије једињењем фосфора са кисеоником.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f