Skip to main content

Fosfornekroza značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, phero, nekros leš) med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fosfood romanske reči:

Reč Fosfornekroza napisana unazad: azorkenrofsof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, пхеро, некрос леш) мед. болест костију, нарочито вилица, која се јавља код радника фосфором.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f