Skip to main content

Fosfiti značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, phero) pl.hemija: soli fos-foraste kiseline.

Reč Fosfiti napisana unazad: itifsof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, пхеро) пл. хем. соли фос-форасте киселине.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f