Skip to main content

Fosforescencija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phosphoros, od latinske reči: phosphorescentla) svetljenje bez davanja osetne toplote i sagorevanja, svojstvo mnogih tela da duže vremena u mraku svetle pošto su prethodno bila izložena zra-čenju sunčane svetlosti (naročita vrsta luminescencije).

Reč Fosforescencija napisana unazad: ajicnecserofsof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоспхорос, нлат. пхоспхоресцентла) светљење без давања осетне топлоте и сагоревања, својство многих тела да дуже времена у мраку светле пошто су претходно била изложена зра-чењу сунчане светлости (нарочита врста луминесценције).

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f