Skip to main content

Fosforescirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: phosphorescere) svet-lucati u mraku, svetleti bez davanja osetne toplote i sagorevanja.

Reč Fosforescirati napisana unazad: itaricserofsof i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. пхоспхоресцере) свет-луцати у мраку, светлети без давања осетне топлоте и сагоревања.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f