Skip to main content

Fosforit značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, phero) vrsta fosfata kreča, vrsta apatita, odlično sredstvo za đubrenje.

Reč Fosforit napisana unazad: tirofsof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, пхеро) врста фосфата креча, врста апатита, одлично средство за ђубрење.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f