Skip to main content

Fosil značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fossilis iskopan)geologija: okamina, okamenotina, okamenjena biljka ili životinja (iz ranijih geoloških perioda);figurativno: (nešto) prestarelo, čovek zastarelih pojmova.

Reč Fosil napisana unazad: lisof i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. фоссилис ископан) геол. окамина, окаменотина, окамењена биљка или животиња (из ранијих геолошких периода); фиг. (нешто) престарело, човек застарелих појмова.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f