Skip to main content

Fosilan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fossilis iskopan) kol. okamenjen, skamenjen, npr. fosilne biljke i životinje;figurativno: zastareo, starovremski.

Reč Fosilan napisana unazad: nalisof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. фоссилис ископан) кол. окамењен, скамењен, нпр. фосилне биљке и животиње; фиг. застарео, старовремски.

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f