Skip to main content

Fosilizacija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fossilis) okamenjivanje, pretvaranje organizama u fosile

Reč Fosilizacija napisana unazad: ajicazilisof i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. фоссилис) окамењивање, претварање организама у фосиле

Slično: 
Fosforoskop aparat pomoću koga se može videti i veoma slaba fosforescencija....
Fosforos „svetlonosac"; u starom veku: ime planete Venere kao zvezde Zornjač...
Fosforno ulje fosfor rastvoren u bademo-vom ulju, sredstvo za utrljavanje. ...
Fosfornekroza med. bolest kostiju, naročito vilica, koja se javlja kod radnika fo...
Fosforna kiselina hem. kiselina koja se dobije jedinjenjem fosfora sa kiseonikom....
Fosforna bronza legura bakra, kalaja i fosfora . ...
Sve reči na slovo f