Skip to main content

Fular značenje

šta znači Fular

Na latinici: Definicija i značenje reči Fular (fr. foulard) laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile (za haljine i džepne maramice); mala svilena marama (za džep, za oko vrata).

Reč Fular sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. фоулард) лака танка свилена тка-нина у боји, прави се од куване сирове свиле (за хаљине и джепне марамице); мала свилена марама (за джеп, за око врата).


Fulmivirati sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak....
Fulminacija 1. sevanje i pucanje zlata u listovima ili praskavog praha; 2. bešn...
Fulminantan koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, ...
Fulgurit min. cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala to...
Fulguracija sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta v...
Fular laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile ...
Sve reči na slovo f