Skip to main content

Fulguracija značenje

šta znači Fulguracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fulguracija (latinski fulguratio) sevanje;medicina: lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta varnicama Arsonvalove struje (up. darsonvalizacija).

Reč Fulguracija napisana unazad: ajicarugluF i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. фулгуратио) севање; мед. лечење опасних отеклина поливањем оболе-лог места варницама Арсонвалове струје (уп. дарсонвализација).

Slično: 
Fulmivirati sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak....
Fulminacija 1. sevanje i pucanje zlata u listovima ili praskavog praha; 2. bešn...
Fulminantan koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, ...
Fulgurit min. cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala to...
Fulguracija sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta v...
Fular laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile ...
Sve reči na slovo f