Skip to main content

Fulgurit značenje

šta znači Fulgurit

Na latinici: Definicija i značenje reči Fulgurit (latinski fulgur munja)Minerali: cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala topljenjem zrna peska usled udara groma u pesak, „nebeska strela"; vrh joj je obično u obliku strele, a ponekad je visoka po više metara

Reč Fulgurit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. фулгур муња) мин. цеваста, управио у песку пободена творевина која је постала топљењем зрна песка услед удара грома у песак, „небеска стрела"; врх јој је обично у облику стреле, а понекад је висока по више метара


Fulmivirati sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak....
Fulminacija 1. sevanje i pucanje zlata u listovima ili praskavog praha; 2. bešn...
Fulminantan koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, ...
Fulgurit min. cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala to...
Fulguracija sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta v...
Fular laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile ...
Sve reči na slovo f