Skip to main content

Fulminantan značenje

šta znači Fulminantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Fulminantan (latinski fulminans) koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, gromovit; praskav

Reč Fulminantan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. фулминанс) који сева, бле-штав, сјајан, бесан од гнева, плах, жесток; ватрен, громовит; праскав


Fulmivirati sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak....
Fulminacija 1. sevanje i pucanje zlata u listovima ili praskavog praha; 2. bešn...
Fulminantan koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, ...
Fulgurit min. cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala to...
Fulguracija sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta v...
Fular laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile ...
Sve reči na slovo f