Skip to main content

Fulmivirati značenje

šta znači Fulmivirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fulmivirati (latinski fulminare) sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak.

Reč Fulmivirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. фулминаре) севати, грмети, праскати од гнева; распрскава™ се уз јак прасак.


Fulmivirati sevati, grmeti, praskati od gneva; rasprskava™ se uz jak prasak....
Fulminacija 1. sevanje i pucanje zlata u listovima ili praskavog praha; 2. bešn...
Fulminantan koji seva, ble-štav, sjajan, besan od gneva, plah, žestok; vatren, ...
Fulgurit min. cevasta, upravio u pesku pobodena tvorevina koja je postala to...
Fulguracija sevanje; med. lečenje opasnih oteklina polivanjem obole-log mesta v...
Fular laka tanka svilena tka-nina u boji, pravi se od kuvane sirove svile ...
Sve reči na slovo f