Skip to main content

Gongorizam značenje

šta znači Gongorizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627).

Reč Gongorizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: претрпан сликама, бомбастичан и сувише китњаст стил, назван по шпан-ском песнику Л. де Гонгори (1561—1627).


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g