Skip to main content

Gonohorizam značenje

šta znači Gonohorizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Gonohorizam (od grčke reči: gone, chorizo odvojim, rastavljam)biologija: odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti).

Reč Gonohorizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. гоне, цхоризо одвојим, растављам) биол. одвојеност сполова, појава кад биљка, или животиња има само мушке или само женске сполне органе (за разлику од двосполности).


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g