Skip to main content

Gonokoka značenje

šta znači Gonokoka

Na latinici: Definicija i značenje reči Gonokoka (od latinske reči: gonococcus)medicina: vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja.

Reč Gonokoka sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. гоноцоццус) мед. врста бактерија које изазивају трипер (капавац), налази се у гноју триперног обољења.


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g