Skip to main content

Gonitis značenje

šta znači Gonitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Gonitis (od grčke reči: gony koleno)medicina: zapaljenje kolena.

Reč Gonitis sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. гонy колено) мед. запаљење колена.


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g