Skip to main content

Gracilan značenje

šta znači Gracilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Gracilan (latinski gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan.

Reč Gracilan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. грацилис) витак, танак, сувоњав, мршав; нежан, танан.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g