Skip to main content

Graciozav

Šta znači Graciozav


Graciozav značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Graciozav (latinski gratiosus) ljubak, mio, umilan, prijatan, umiljat.

Reč Graciozav napisana unazad: vazoicarg

Graciozav se sastoji od 9 slova.

sta je Graciozav

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...