Skip to main content

Graciozo značenje

šta znači Graciozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente.

Reč Graciozo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. гразиосо) муз. љупко, умилно, допадљиво; грациозаменте.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g