Skip to main content

Gracioznost značenje

šta znači Gracioznost

Na latinici: Definicija i značenje reči Gracioznost (latinski) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost.

Reč Gracioznost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат.) љупкост, умилност, пријатност, умиљатост.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g