Skip to main content

Gracilitet

Šta znači Gracilitet


Gracilitet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gracilitet (latinski gracilitas) vitkost, suvonjavost; nežnost, tananost.

Reč Gracilitet napisana unazad: tetilicarg

Gracilitet se sastoji od 10 slova.

sta je Gracilitet

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...