Skip to main content

Gracilitet značenje

šta znači Gracilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Gracilitet (latinski gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost.

Reč Gracilitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. грацилитас) виткост, сувоња-вост; нежност, тананост.


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g