Skip to main content

Grad značenje

šta znači Grad

Na latinici: Definicija i značenje reči Grad (latinski gradus) stepen, stupanj; matematika: trista šezdeseti deo puno ga ugla;fizika: podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi).

Reč Grad sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. градус) степен, ступањ; мат. триста шездесети део пуно га угла; физ. подељци лествице, скале физичких инструмената (термометара, ареометара, електрометара и др.); чин, класа (у служби).


Grabiti Grabiti je glagol koji opisuje uzimanje nečega pohlepno, otimanjem pri...
Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Sve reči na slovo g