Skip to main content

Graduacija značenje

šta znači Graduacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Graduacija (od latinske reči: graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve;gramatika: poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama.

Reč Graduacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. градуатио) дељење (или: подела) на степене, ступњеве; грам. поредба придева, компарација; давање академске титуле на великим школама.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g